IUVENIS

Met het IUVENIS-project wil het Sociaal Fonds jongeren behorende tot risicogroepen begeleiden naar een duurzame tewerkstelling in de autobus- en autocarsector.

 

Hiermee beoogt het Sociaal Fonds om het aandeel van jongeren, momenteel ondervertegenwoordigd in de sector, te verhogen en tegelijkertijd te werken aan versterking van de instroom om de toenemende vergrijzing in de sector op te vangen.


Traject

1. Beroepsverkennende of meerijstage - kennismaking met peter/meter/mentor

Een dag 'het leven zoals het is'. Hoe vroeg start de eerste rit? Wat moet de chauffeur doen voor hij vertrekt met de autobus/autocar? Hoe verloopt het contact met de passagiers? Wat zijn de leuke dingen van de job? Wat de minder leuke dingen?

Je wordt tijdens deze stage in contact gebracht met jouw peter of meter en komt meer te weten over het beroep waarvoor we je gaan klaarstomen.

 

2. Info IUVENIS

Tijdens deze info bespreken we het IUVENIS-traject, lichten we de diverse beroepen in de sector toe.  We starten de online opleiding van ‘Wees Wegwijs D’ op en we bespreken meteen jouw examendatum.

 

3. Twee Q&A dagen

We bieden twee dagen extra theoretische ondersteuning aan. De instructeur biedt je een proefexamen aan zodat je meteen weet welke onderwerpen extra aandacht vragen. Hij staat ter beschikking om op al je vragen een antwoord te bieden.

Let wel, dit is geen klassikale les maar een interactieve dag waarop de instructeur al je vragen beantwoordt. 

 

4.  Examen theorie D + vakbekwaamheid

Er zijn drie examencentra: Genk (Munsterbilzen), Temse en Rekkem. 

Meer info over het verloop van het examen vind je op www.vdabedutube.be.

 

Het examen bestaat uit drie onderdelen: 2 x 50 vragen, cases en mondeling examen. Je krijgt in totaal 9 tickets (kansen) om te slagen voor je examen theorie D + vakbekwaamheid. Per onderdeel lever je 1 ticket in.

 

5. Individuele jobcoaching

Om je optimaal voor te bereiden op je nieuwe job word je begeleid door een jobcoach. Hier werken we op jouw persoonlijke groei en werkattitude.

 

6. Medisch onderzoek

Jouw bedrijf gaat je een uitnodiging sturen voor een medisch onderzoek in een gespecialiseerd centrum. Je ontvangt na het onderzoek een medisch attest. Dit document heb je nodig om te starten met de praktijklessen. 

 

7. Info IBO en ondertekenen IBO-contract

De IBO-consulente (VDAB) nodigt je uit en bespreekt met jou de voorwaarden en de rechten en plichten van een IBO. Ze bereidt eveneens de ondertekening van het IBO-contract met het bedrijf voor. De gemiddelde duurtijd van de IBO is 13 weken. 

 

8. Praktijklessen + praktijkexamen

Wij organiseren 24 uren rijles door een ervaren instructeur bij een rijschool in de buurt. De examens (manoeuvres, vakbekwaamheid en openbare weg) worden afgelegd bij een erkend examencentrum van GOCA. Indien nodig bespreken we de mogelijkheid tot extra uren rijles en herkansing. Deze worden in samenspraak met het bedrijf, kandidaat en rijschool toegekend op basis van de vorderingen tijdens de opleiding. De examenretributies of het examengeld bij GOCA wordt betaald door de rijschool. De cursist moet niets betalen voor de opleiding of examens. 

 

9. ReTiBo

Voor lijnchauffeurs wordt een opleiding en examen ReTiBo bij De LIJN ingeboekt. Dit betreft het betalingssysteem van De LIJN. 

Concrete info word je door het bedrijf bezorgd.

 

10. Interne begeleiding

Alle bijkomende kennis om een goede autobus- of autocarchauffeur te worden leer je ter plaatse: ritverkenning, contact met passagiers, boorddocumenten,...

 

11. Duurzame tewerkstelling

Wat is IBO?

IBO staat voor Individuele BeroepsOpleiding en biedt bedrijven en gemotiveerde werkzoekenden een ideaal kader om de nodige competenties aan te leren.   

 • Met behulp van VDAB wordt een werkzoekende opgeleid gedurende de periode van een IBO
 • Aan de hand van een opleidingsplan leert een bedrijf de werkzoekende de competenties die nodig zijn om een job goed uit te oefenen
 • Tijdens de IBO krijg je een uitkering en eventueel een IBO-premie (https://www.vdab.be/ibo/wzloon.shtml). Bovendien kom je in aanmerking voor een verplaatsingsvergoeding en kinderopvangvergoeding
 • Na de IBO volgt een aanwerving van de werkzoekende met een contract van (on)bepaalde duur. De minimum duur van het contract is de duur van de IBO. 

Meer info vind je alvast op de website van de VDAB

Bekijk zeker ook even de FAQ.

Aanbod

In het kader van het project ter bevordering van de sectorale tewerkstelling van jongeren behorende tot de risicogroepen van de Federale Overheid neemt het Sociaal Fonds onderstaande kosten voor haar rekening:

 • Theoretische opleiding rijbewijs D en vakbekwaamheid
 • Praktijkopleiding rijbewijs D en vakbekwaamheid
 • Examenretributies
 • Individuele jobcoaching

Voor het bedrijf rest de organisatie en kosten van medisch onderzoek, de interne begeleiding door de peter of meter en de productiviteitspremie gedurende de looptijd van de IBO.

 

Doelgroep: potentiële kandidaten

Doelgroep voor het IUVENIS 4-project zijn jongeren behorende tot risicogroepen met grote interesse in het beroep en motivatie om de nodige competenties te verwerven. Bijkomende praktische voorwaarden:

 • De kandidaat IUVENIS is jonger dan 26 jaar (bij aanvang van de IBO)
 • De kandidaat beschikt over een geldig rijbewijs B
 • De kandidaat is bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende
 • De kandidaat komt in aanmerking voor een IBO

Interesse?

Contactpersoon: Veronique Swijsen (0476 92 70 66 of veronique.swijsen@sociaalfonds.be)