Diversiteit & inclusie

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen - zoals leeftijd en huidskleur - en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen.

 

Het is ook als onderneming belangrijk om te kunnen omgaan met deze verschillen. Zo moet je kunnen samenwerken met collega's die anders zijn en elkaar aanvullen, je moet kunnen werken voor diverse klanten want ook de maatschappij wordt diverser, en moet je goede werknemers kunnen vinden en heb je iedereen nodig. 

 

Ook al komen we dagelijks in aanraking met verschillende achtergronden, culturen en generaties, er steken nog vaak stereotypen en vooroordelen de kop op. Een ongepaste opmerking, een niet-zo-grappig grapje,... Wellicht gebeurt het ook weleens in jouw omgeving. Zoiets lijkt misschien onschuldig, maar het is gauw gebeurd. 

 

Dat discriminatie bij wet verboden is en dus strafbaar is, weten we allemaal. Maar hoe ga je er dan mee om in je onderneming? Hoe pak je het aan?

 

Enerzijds ontwikkelden we voor jou een (intersectorale) handleiding met informatie over wat discriminatie nu precies wel is, welke vormen er zijn en hoe je er werk van kan maken in je bedrijf. Anderzijds was na 16 jaar onze (sectorale) non-discriminatiecode aan een update toe en was er nood aan een bredere ondersteuning voor de bedrijven. 

 

Wil je als bedrijf echt een verschil maken en ondertekende je de geactualiseerde code nog niet, bezorg ons je gegevens en we nemen contact op met jou. Je krijgt dan van ons de nodige ondersteuning en we voorzien materiaal om hierover naar collega's, medewerkers, klanten en leveranciers te communiceren. 

 

Meer info: "NEEN tegen discriminatie in de sector" - Car & Bus Magazine