Nederlands op de werkvloer

Nederlands op de werkvloer +

Heeft u werknemers die niet voldoende Nederlands kennen? Dan is de opleiding 'Nederlands op de werkvloer +', begeleid door VDAB, een goed idee. Tijdens de opleiding leren uw anderstalige én Nederlandstalige medewerkers vlotter communiceren met elkaar. 

 

Wat leren uw Nederlandstalige en anderstalige medewerkers?

Eerst wordt er een grondig vooronderzoek gedaan (detectie van de noden op de werkvloer). Op basis hiervan wordt de inhoud en de duur van de opleiding bepaald. 

 

Voor de anderstalige medewerkers kunnen de volgende zaken aan bod komen: 

  • werkinstructies begrijpen;
  • een uitleg begrijpen en vragen stellen;
  • e-mails lezen en schrijven;
  • enz.

Voor de Nederlandstalige medewerkers is het belangrijk dat zij efficiënt communiceren en klare taal spreken op de werkvloer. 

Voor de Nederlandstalige en anderstalige medewerkers worden aparte of gezamenlijke sessies georganiseerd. Tijdens die sessies geeft de instructeur tips en tricks op maat van uw bedrijf. 

 

Deze opleiding is gratis wanneer ze aangevraagd wordt via het Sociaal Fonds.

IBO-T

Volg je een Individuele BeroepsOpleiding in het bedrijf, dan kan daar ook ingezet worden op taal. Het programma wordt samengesteld op basis van jouw noden en die van het bedrijf.

 

Job & taal coaching

Een jobcoach begeleidt zowel de nieuwe werknemer als de werkgever op de werkvloer. De nieuwe chauffeur krijgt hulp om zich vlot en snel te integreren en goed te functioneren binnen het team. De werkgever krijgt advies rond peter- of meterschap, competentiegericht werken en functioneringsgesprekken. 

 

Indien de nieuwe medewerker onvoldoende Nederlands kan, krijgt hij eveneens een taalcoaching. De taalcoach stemt de coaching af op het taalniveau van de werknemer en de noden van de werknemer op de werkvloer. 

 

Meer informatie over job- en taalcoaching vind je op www.jobentaalcoaching.be

 

Download
Formulier aanvraag opleiding 'Nederlands op de werkvloer'
aanvraag-opleiding-nederlands-op-de-werk
Microsoft Word document 296.5 KB