IUVENIS

 

Het vinden en begeleiden van toekomstige autobus- en autocarchauffeurs is onder meer een verantwoordelijkheid van het Sociaal Fonds. 

 

Met IUVENIS wil het Sociaal Fonds jongeren behorende tot risicogroepen begeleiden naar een duurzame tewerkstelling in onze sector.

 

Hiermee beoogt het Sociaal Fonds om het aandeel van jongeren, momenteel ondervertegenwoordigd in de sector, te verhogen en tegelijkertijd te werken aan versterking van de instroom om de toenemende vergrijzing in de sector op te vangen.


Traject

1. Sollicitatiegesprek

Komt de jongere, na het behalen van rijbewijs D, in aanmerking voor een duurzame tewerkstelling in het bedrijf? Beschikt hij/zij over de juiste sleutelcompetenties? Er wordt info gegeven over het bedrijf, de jobinhoud en eerste afspraken gemaakt rond het opleidingstraject.

 

2. Beroepsverkennende of meerijstage - kennismaking met de mentor

De kandidaat maakt kennis met het bedrijf en het beroep. De rol van de mentor is belangrijk tijdens deze stage. Een goed onthaal zorgt immers voor een hogere motivatie, bevordert de integratie en verhoogt de kans dat hij of zij het traject voltooid en lang aan boord blijft.

 

3. Aanmelding IUVENIS-kandidaat

Via CompanyProPass kan de kandidaat aangemeld worden voor het IUVENIS-traject.

 

 4.  Aanvraag medisch onderzoek & IBO

De kandidaat chauffeur moet een medisch attest kunnen voorleggen bij aanvang van de praktijklessen. Het medisch onderzoek wordt door het bedrijf aangevraagd.

 

5. Theoretische opleiding

De kandidaat krijgt toegang tot de online module van 'D-Form' en wordt in contact gebracht met de online coach. Bij aanvang van de theorie wordt meteen een examendatum afgesproken. Als extra ondersteuning voorzien we workshops om de moeilijkste vragen van de kandidaten te beantwoorden.

We rekenen erop dat de mentor van het bedrijf de kandidaat regelmatig contacteert en motiveert tijdens de theorie-opleiding.

 

6. IBO-contract / Arbeidscontract

Het bedrijf heeft de keuze om het traject op te starten met een IBO-contract of een arbeidscontract.

Voor de IBO zijn uitgewerkte leerplannen voor de verschillende deelsectoren beschikbaar. De gemiddelde duurtijd van de IBO is 13 weken.

 

7. Praktijkopleiding

Er zijn twee mogelijkheden om de kandidaat voor te bereiden op de praktijkexamens.

-        Erkende autorijschool: De kandidaat start met 24 uren rijles. Indien nodig wordt dit pakket aangevuld met extra uren (max. 6 uren) en de mogelijkheid tot herkansing van het rijexamen. De coördinatie hiervan is in handen van het Sociaal Fonds.

-        Scholing onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3: De kandidaat wordt door een instructeur/mentor van het bedrijf voorbereid op de praktijkexamens. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een eigen voertuig. Het inplannen van de opleiding en examens zijn voor rekening van het bedrijf.  Het Sociaal Fonds voorziet hiervoor een forfaitaire tussenkomst van € 4.470.

De examens privaat terrein + vakbekwaamheid (PT+VAK) en openbare weg (OW) worden afgelegd bij een erkend examencentrum van GOCA.

 

8. ReTiBo

De IBO kan eventueel een opleiding ReTiBo bij De LIJN omvatten. Inschrijven van de kandidaat bij DE LIJN gebeurt zoals gebruikelijk door het bedrijf.

 

9. Jobcoaching

Om uitval te vermijden en goede integratie in de arbeidsmarkt te versterken wordt een opleiding 'Jobcoaching' aangeboden aan alle IUVENIS-jongeren.

 

10. Interne opleiding

Naast de praktijkopleiding is het uitermate belangrijk dat de kandidaat een goede interne begeleiding krijgt tijdens de IBO of de eerste maanden van tewerkstelling. Bij voorkeur wordt de kandidaat begeleid door een peter/meter/mentor van het bedrijf.

 

11. Duurzame tewerkstelling

Na het positief afronden van de opleiding volgt een duurzame tewerkstelling.

 

Wat is een IBO?

IBO staat voor Individuele BeroepsOpleiding en biedt bedrijven een ideaal kader om gemotiveerde kandidaten de nodige competenties aan te leren en ze op te leiden om een vacature in te vullen.

 

Met behulp van VDAB wordt een werkzoekende opgeleid gedurende de periode van een IBO

 • Aan de hand van een opleidingsplan leert een bedrijf de werkzoekende de competenties die nodig zijn om een job goed uit te oefenen
 • Tijdens de IBO betaalt het bedrijf geen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie (lees meer over de kosten van een IBO).
 • Na de IBO volgt een aanwerving van de werkzoekende met een contract van (on)bepaalde duur. De minimum duur van het contract is de duur van de IBO. 

Meer info over de IBO is beschikbaar op de website van de VDAB

Aanbod

In het kader van het project ter bevordering van de sectorale tewerkstelling van jongeren behorende tot de risicogroepen van de Federale Overheid neemt het Sociaal Fonds onderstaande kosten voor haar rekening:

 • Theoretische opleiding rijbewijs D en vakbekwaamheid
 • Praktijkopleiding rijbewijs D en vakbekwaamheid
 • Examenretributies
 • Individuele jobcoaching

 

Voor het bedrijf rest de organisatie en kosten van medisch onderzoek, de interne begeleiding door een mentor en de productiviteitspremie gedurende de looptijd van de IBO of de loonkost tijdens de opleiding.

 

Doelgroep: potentiële kandidaten

Doelgroep voor het IUVENIS-project zijn jongeren behorende tot risicogroepen met grote interesse in het beroep en motivatie om de nodige competenties te verwerven. Bijkomende praktische voorwaarden:

 • De kandidaat IUVENIS is jonger dan 26 jaar (bij aanvang van de IBO)
 • De kandidaat beschikt over een geldig rijbewijs B
 • De kandidaat is bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende
 • De kandidaat komt in aanmerking voor een IBO

Interesse?

Zoekt u als bedrijf een gemotiveerde kandidaat chauffeur dan kan u voor meer info terecht bij het Sociaal Fonds.

Is er een match tussen uw bedrijf en een kandidaat-chauffeur, dan kan u de kandidaat voor het IUVENIS-project inschrijven via Company ProPass.

 

Contactpersonen

John Reynaert - 0470/09 37 51 – john.reynaert@sociaalfonds.be

Veronique Swijsen - 0476/92 70 66 - veronique.swijsen@sociaalfonds.be