Sectorconvenant

In 2002 ondertekenden de Vlaamse regering en de Sociale Partners bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer een eerste Sectorconvenant waarbij de noodzaak tot sterke overeenstemming tussen enerzijds het beleid inzake opleiding en werkervaring van de Vlaamse regering en anderzijds de vormings- en tewerkstellingsinspanningen van de sector voor zowel werkzoekenden als werknemers centraal stond. 

In 2018 werd het convenant over de periode 2018-2019 afgesloten. In dit convenant werd de financiering van 2 VTE-sectorconsulenten overeengekomen.  Dit convenant bevat verschillende acties rond 3 grote prioriteiten:

 

  1. het beroep en de instapmogelijkheden bij een zo divers mogelijk publiek bekend maken en imagoversterkend werken
  2. instroomoplossingen aanbieden rekening houdende met een evenredige arbeidsdeelname
  3. verhogen van de werkbaarheid voor de werknemers en bedrijven ondersteunen bij het uitwerken van een retentiebeleid

In 2020 worden de acties van het afgelopen convenant verdergezet door middel van een addendum. In de loop van dit jaar zal de nieuwe convenant (2021-2022) opgemaakt en onderhandeld worden.

 

Verschillende activiteiten en tools van het Sociaal Fonds zijn het resultaat van acties die opgenomen werden in de convenant.