Aanwervingspremies

Wanneer je een nieuwe chauffeur aanwerft, kan je misschien wel beroep doen op een aanwervingspremie. Hieronder kan je een overzicht van de premies vinden die in Vlaanderen beschikbaar zijn. 

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Werft u een langdurig werkzoekende aan tussen 25 en 55 jaar dan kan u na 3 maanden een aanwervingsincentive aanvragen. Dit is een premie tot €4.250. 

 

Om in aanmerking te komen moet men aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • U behoort tot de privésector of de overheid. Ook dienstencheque-ondernemingen en vzw's kunnen de aanwervingsincentive krijgen.
 • De nieuwe werknemer wordt tewerkgesteld in een vestiging in het Vlaamse Gewest. De woonplaats van de werknemer of de locatie van de hoofdzetel van uw organisatie is niet belangrijk. 
 • De nieuwe werknemer moet minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB wanneer u hem aanwerft.
 • Op het einde van het kwartaal waarin de nieuwe werknemer in dienst treedt, moet hij 25 jaar of ouder zijn en jonger dan 56.
 • U heeft één van de volgende overeenkomsten met de werknemer gesloten: 
  • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
  • arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, als ze
   • in totaal minstens 3 maanden duren
   • en gangbaar zijn in het wervingsbeleid van de organisatie
  • een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst. Is het vervangingscontract wel van bepaalde duur? Dan kunt u de premie alleen krijgen als overeenkomsten van bepaalde duur gangbaar zijn in uw organisatie
 • De werknemer is nog niet langer dan 3 maanden in dienst. U moet de aanwervingsincentive aanvragen binnen 3 maanden na de start van de arbeidsovereenkomst.

Lees hier meer over de aanwervingsincentive.

Doelgroepvermindering

Als werkgever kunt u een doelgroepvermindering of 'RSZ-vermindering' krijgen als u iemand aanwerft of aan de slag houdt die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. U moet voor die werknemer dan minder of geen werkgeversbijdragen betalen. De vermindering geldt voor twee doelgroepen: jongeren en 58-plussers. De voorwaarden vindt u via deze link

 

Hieronder een beknopt overzicht van de voorwaarden.

  Doelgroepvermindering voor jongeren Doelgroepvermindering voor 58-plussers
Welke werkgevers komen in aanmerking? Privésector, socialprofitsector en overheid en gevestigd in het Vlaamse Gewest Privésector en gevestigd in het Vlaamse Gewest
Welke werknemers komen in aanmerking? Alleen nieuwe werknemers in het Vlaamse Gewest, Vlaamse vestigingseenheid of Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs
 • Nieuwe werknemers niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) die werken in het Vlaamse Gewest
 • Werknemers die al in dienst zijn en werken in het Vlaamse Gewest
Begrenzing van het refertekwartaalloon

Eerste 4 kwartalen: 7.500 euro

Volgende 4 kwartalen: 8.100 euro

13.945 euro

Voor kwartaal 4 van elk jaar bedraagt dit 18.545 euro behalve voor uitzendkrachten.

Voor uitzendkrachten bedraagt het loonplafond voor het eerste kwartaal 18.545 euro.

Opleidingsniveau

Alleen jongeren zonder diploma hoger onderwijs

/

Inschrijving bij de VDAB

Verplicht behalve voor de doelgroep leerlingen

Nieuwe werknemers: verplicht

Werknemers die al in dienst zijn: n.v.t.

Bedrag van de vermindering (per kwartaal)

Laaggeschoolde jongeren: volledige vrijstelling

Nieuwe werknemers NWWZ: volledige vrijstelling

Werknemers die al in dienst zijn:

 

 • < 60 jaar: 600 euro
 • ≥  60 jaar: 1.500 euro

 

Duur van de vermindering

Laaggeschoolde jongeren: maximaal 2 jaar

Leerlingen en DBSO-jongeren: duur van de leerovereenkomst of de opleiding

Nieuwe werknemers NWWZ: maximaal 2 jaar

Werknemers die al in dienst zijn: duur van de tewerkstelling

VOP

Heeft één van uw werknemers een door VDAB erkende arbeidshandicap? Dan hebt u als werkgever mogelijk recht op de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). De VOP compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de beperking van de werknemer met zich meebrengt. Deze maatregel is er ook voor werknemers met een tijdelijke arbeidshandicap. 

Klik hier voor meer info.

 

Download
VDAB - Info VOP
VDAB_productfiche_VOP_2021.pdf
Adobe Acrobat document 92.0 KB