Partners

Wij danken de vertegenwoordigers van de organisaties zonder wie wij er niet zouden zijn. 

Dank ook om onze acties in de sector mogelijk te maken.

FBAA

De Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren is de federale beroepsvereniging die de sector van de privé autocar- en autobusbedrijven actief in het collectief vervoer van personen vertegenwoordigd en helpt ontwikkelen. 

 

02 245 35 70

www.fbaa.be 

info@fbaa.be


ACV

Het ACV is het Algemeen Christelijk Vakverbond dat met 2 beroepscentrales (ACV-Openbare Diensten en ACV-Transcom) de aangesloten werknemers in de autocar- en autobusbedrijven vertegenwoordigd. 

 

ACV-Openbare Diensten

02 208 24 44

www.hetacv.be/acv-openbare-diensten

 

ACV-Transcom

02 545 69 84

www.hetacv.be/acv-transcom


ABVV-BTB

 

BTB is de beroepscentrale van ABVV, de socialistische vakbond, die de werknemers uit de transportsector groepeert en hun belangen vertegenwoordigd. 

 

03 224 34 45

www.btb-abvv.be


ICB

Het Instituut voor de autoCar en de autoBus, ICB, is het studie- en expertiseorgaan van de sector van het collectief personenvervoer over de weg per autocar en autobus. 

 

www.icb-institute.be

 info@icb-institute.be

 


FCBO

De vzw Car & Bus Opleiding, FCBO, voorziet in de permanente opleiding van de werknemers tewerkgesteld in de sector. 

 

02 245 07 61

www.fcbo.be

info@fcbo.be