Company ProPass / ProPass

Het Sociaal Fonds voorziet een digitaal platform voor de bedrijven: Company ProPass.

 

Via dit platform kunnen bedrijven o.a. een overzicht krijgen van de stand van zaken inzake opleiding van hun eigen werknemers. Maar ook de dienstverlening voor een aantal sociale voordelen (eindejaarspremie, tussenkomst opleidingstijd) werd via dit platform geoptimaliseerd. 

Ook de werknemers beschikken over een digitaal platform, namelijk ProPass.

 

ProPass is het digitaal paspoort dat de werknemer online informatie geeft over zijn/haar beroepsloopbaan:

  • een overzicht van de gevolgde opleidingen (vakbekwaamheid);
  • werkervaring in de sector;
  • de vervaldata op het rijbewijs.