Terugbetaling internationale reispas

De werknemers die voor de uitoefening van hun professionele activiteiten (onder het PC 140.01) een internationaal paspoort nodig hebben, hebben éénmaal per zeven jaar recht op een terugbetaling (door de werkgever) van de volledige aanschafkost van dit internationaal paspoort.

 

Het Sociaal Fonds betaalt aan de werkgever een forfaitair bedrag terug dat overeenkomt met de productiekost en de consulaire taks, bepaald door de overheid (€65). De gemeentetaks blijft steeds voor rekening van de werkgever.

 


De tussenkomst dient aangevraagd te worden via de online applicatie CompanyProPass. Bij de aanvraag van het dossier dient het bewijs geleverd dat een internationale reispas aan de gemeente werd betaald en dat de werkgever het bedrag terugbetaalde aan de werknemer. De tussenkomst van het Sociaal Fonds is eveneens beperkt tot één maal per zeven jaar per werknemer.

 

Enkel paspoorten afgeleverd vanaf 1 oktober 2021 komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst.