Welzijn op het werk

Stappenplan

 Als werkgever van een autobus- en autocarbedrijf hebt u een belangrijke verantwoordelijkheid op het vlak van de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers. De wet verplicht uw bedrijf om proactief de arbeidsrisico's waar uw personeel aan onderworpen is op te sporen en zoveel mogelijk in te dijken. U dient daarbij bovendien planmatig te werk te gaan en uw acties vast te leggen op papier.

 

Om u te helpen uw bedrijf in orde te brengen met de welzijnswetgeving ontwikkelde het ICB, in samenwerking met IDEWE, een stappenplan.

Het plan fungeert als een handboek dat u moet helpen om stap per stap uw bedrijf wettelijk in orde te brengen en op die manier ook stelselmatig de risico's waar uw medewerkers aan worden blootgesteld te verminderen. 

 

Het stappenplan vind je hier

 

OIRA-tool

Als je een stap verder wil gaan, kan je een praktisch en gratis risicobeoordelingsinstrument gebruiken dat aangepast is aan de sector. 

 

Meer informatie vind je op www.icb-institute.be/oira-tool/

Campagne 'Gezond werk: verlicht de last!'

Heel wat werknemers lijden aan (werkgerelateerde) spier- en skeletaandoeningen, ook in onze sector. Volgens de Europese bedrijvenenquête van 2019 vormen repetitieve hand- of armbewegingen de meest voorkomende risicofactor in de 27 lidstaten van de EU (gemeld door 65% van de bedrijven). Andere risico's die samenhangen met spier- en skeletaandoeningen zijn langdurig zitten (61%) - dit wordt vaak als een nieuw of opkomend risico voor spier- en skeletletsels beschouwd - het heffen of verplaatsen van personen of zware lasten (52%), tijdsdruk (45%) en vermoeiende of pijnlijke houdingen (31%). 

 

Hoewel spier- en skeletaandoeningen te voorkomen zijn, blijven ze het meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa. Dit geeft niet alleen reden tot zorg vanwege hun gevolgen voor de gezondheid van individuele werknemers maar ook vanwege hun negatieve effecten op bedrijven en nationale economieën. 

 

Daarom lanceerde Europa de campagne 'Gezond werk: verlicht de last!'. Op de website van Healthy Workplaces vind je alle informatie, tools, publicaties,...