Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Werkte u minstens 40 jaar als loontrekkende? Dan kan u vanaf 62 jaar in het 'systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)' stappen, op voorwaarde dat uw werkgever hiermee akkoord gaat. Als vrouw moet u minimaal 38 jaar gewerkt hebben (39 jaar vanaf 01/01/2023). 

 

Vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 kan u al vanaf 60 jaar SWT aanvragen. Dan moet u 40 jaar gewerkt hebben als loontrekkende. 

 

Wanneer u minstens 10 jaar in de sector gewerkt heeft, dan betaalt het Sociaal Fonds de maandelijkse vergoeding en de sociale lasten (i.p.v. de werkgever).