Voorschot op eindejaarspremie 2021

 

Indien u werkt(e) in de sector krijgt u in de maand december een voorschot op de eindejaarspremie van het Sociaal Fonds en nog een deel eindejaarspremie van uw werkgever. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Hieronder kan u het antwoord vinden op de meest gestelde vragen over de eindejaarspremie (FAQ).


1. Hoeveel eindejaarspremie krijgt u van het Sociaal Fonds? 

U krijgt een voorschot van €76,82, netto is dat €58,72.

 

2. Hoeveel eindejaarspremie krijgt u van uw werkgever?

Dit hangt af van een aantal zaken: 

  • werkte u deeltijds of voltijds in het voorbije jaar?
  • werkte u voldoende in het voorbije jaar?
  • was u ziek in het voorbije jaar?
  • werd u ontslagen in het voorbije jaar?
  • ...

De bedragen in de tabel hieronder zijn de maximum brutobedragen voor de eindejaarspremie 2021. De werkgever mag het voorschot (€76,82) betaald door het Sociaal Fonds, aftrekken van het totaalbedrag dat hij aan u moet betalen 

Sector Brutobedrag
ongeregelde diensten - CAR € 2.186,82
geregelde diensten - BUS/VVM € 2.969,67
geregelde diensten - TEC € 2.755,15
bijzondere geregelde diensten - S € 2.186,82
garagepersoneel (aantal uren per week x uurloon 12/2021 x 52) /12

 

 

3. Hoeveel houdt u netto over?

Dat hangt af van uw gezinssituatie en verschilt dus van persoon tot persoon. 

 

4. Wanneer is de eerste betaling/storting van het voorschot?

De 1ste uitbetaling van het voorschot is steeds rond 15 december.

 

U krijgt het voorschot als uw dossier helemaal volledig is: indien uw werkgever u als 'begunstigde' heeft doorgegeven aan het Sociaal Fonds.

 

5. Waarom kreeg nog niemand in ons bedrijf het voorschot?

Mogelijke redenen zijn: 

  • Het dossier van uw werkgever is nog niet volledig
  • Uw werkgever heeft het dossier nog niet doorgestuurd naar het Sociaal Fonds

6. Waarom kreeg u nog geen voorschot en uw collega's wel? 

Mogelijke redenen zijn: 

  • Uw bankrekeningnummer is niet correct
  • U hebt geen recht op de premie. Bekijk de tabel voor meer informatie. 

7. U bent ontslagen. Krijgt u de eindejaarspremie?

Bent u ontslagen om dringende reden? Dan hebt u geen recht op de eindejaarspremie.

Bent u ontslagen om een andere reden? Dan hebt u recht op de eindejaarspremie. Die wordt berekend op basis van het aantal maanden dat u gewerkt hebt en het aantal gelijkgestelde maanden. 

 

Bekijk de voorwaarden in de tabel

 

8. U hebt ontslag genomen. Krijgt u de premie?

Nam u zelf ontslag? Dan krijgt u geen eindejaarspremie als u op 31 december van het lopende jaar niet meer in dienst bent.

Download
Tabel eindejaarspremie 2021
tabel voorwaarden EJP2021.pdf
Adobe Acrobat document 69.2 KB

SOCIAAL FONDS BUS & CAR

 Metrologielaan 8

1130 Brussel

België

 +32 2 245 07 61

info@sociaalfonds.be