Outplacement

Bent u ontslagen? Dan hebt u in sommige gevallen recht op outplacement. U krijgt begeleiding om een nieuwe job te zoeken. 

 

De werkgever is verplicht om u een outplacementaanbod te doen. De werkgever betaalt ook de kosten voor deze begeleiding. 

 

Het Sociaal Fonds komt tussen in de kosten voor een outplacementbegeleiding in het kader van het "bijzonder stelsel". 

 

Als u ontslagen bent om dringende reden heeft u geen recht op outplacement.