Hospitalisatieverzekering voor werknemers

Moet u opgenomen worden in het ziekenhuis? Het Sociaal Fonds voorziet hiervoor een 'hospitalisatieverzekering'. Die verzekering betaalt bepaalde medische kosten van het ziekenhuis terug. De verzekering geldt over de hele wereld. 

 

Wanneer krijgt u die verzekering?

 • U bent ingeschreven in het paritair comité 140.01;
 • U hebt minstens 6 maanden gewerkt in de sector van autobussen of autocars;
 • U hebt tijdens die 6 maanden minstens 50 dagen gewerkt. Dat zijn 'prestatiedagen'. Ook dagen die gelijk zijn aan prestatiedagen, zoals ziekte of werkloosheid, tellen mee. Dat noemen we gelijkgestelde dagen;
 • Wil u de verzekering behouden, dan moet u in het vorige kalenderjaar minstens 100 dagen gewerkt hebben (of gelijkgestelde dagen). 

Wat betaalt de verzekering? 

 • Alle kosten van het ziekenhuis als u in een kamer van twee of meer personen verblijft, zoals erelonen, geneesmiddelen en operatiekosten;
 • Alle medische kosten die u moet betalen vanaf 2 maanden vóór u naar het ziekenhuis moet tot 6 maanden na uw verblijf in het ziekenhuis, zoals raadplegingen en geneesmiddelen; 
 • Uw behandeling als u een 'zware ziekte' heeft. Uw ziekte moet op de lijst van 31 zware ziekten vermeld staan. U betaalt eerst zelf tot maximaal 75 euro (franchise). De verzekering betaalt maximaal 2.500 euro terug per jaar. 

U betaalt de facturen voor een hospitalisatie in het ziekenhuis niet zelf. De verzekering betaalt direct aan het ziekenhuis. 

 

Wat betaalt de verzekering niet?

 • Uw kosten van het ziekenhuis als u op een kamer voor één persoon verblijft;
 • Alle kosten die niet medisch noodzakelijk zijn, zoals de rekening voor de telefoon op uw kamer, esthetische operaties,...;
 • De kosten voor de ziekenwagen wanneer u nadien niet in het ziekenhuis moet blijven. 

U kan ook uw gezin verzekeren

Ook voor uw partner en kinderen kan u deze verzekering afsluiten. Zij krijgen dezelfde kosten terugbetaald. Voor hen is de verzekering wel betalend: 

 • Uw partner betaalt 174,98 euro per jaar
 • Voor uw kinderen betaalt u 69,98 euro per kind waarvoor u kinderbijslag ontvangt 

Hoe meldt u dat u naar het ziekenhuis moet? 

Verwittig de verzekeraar AG Insurance. 

Dat kan op twee manieren: 

Hoe krijgt u de medische kosten voor raadplegingen en geneesmiddelen terugbetaald? 

Geef de kosten aan die u hebt betaald. 

Dat kan op twee manieren:

 

Vermeld altijd 'M700' als u AG Insurance mailt of schrijft. Dat is het nummer van de polis bij de verzekering. 

 

Wat te doen bij stopzetting van de verzekering? 

Wanneer u stopt met werken in de sector dan ontvangt u van het Sociaal Fonds een stopzettingsbrief en 2 formulieren. Indien u de verzekering voor uzelf en uw aangesloten gezinsleden wenst voor te zetten dan dient u deze formulieren aangevuld en ondertekend aan AG te bezorgen en dit binnen de 30 dagen na ontvangst. AG zal u dan een prijsofferte bezorgen. 

Formulieren

Download
Formulier aansluiting gezinsleden
M700 Aansluitingsaanvraag NL.pdf
Adobe Acrobat document 207.9 KB
Download
Medisch plan reglement
Medisch Plan reglement.pdf
Adobe Acrobat document 82.8 KB
Download
Schademelding hospitalisatieverzekering
1.4 Schademelding.pdf
Adobe Acrobat document 75.7 KB
Download
Brochure hospitalisatieverzekering
1.2 Brochure hospi_def Wablieft V2023080
Adobe Acrobat document 335.7 KB
Download
Formulier aanvraag terugbetaling medische kosten
1.5 Terugbetaling medische kosten-form.p
Adobe Acrobat document 124.2 KB
Download
Lijst zware ziekten
Lijst zware ziekten.pdf
Adobe Acrobat document 92.9 KB