Exit-enquête

Als een werknemer vertrekt kan het interessant zijn om te polsen naar de beweegredenen. Werknemers kunnen immers vertrekken om verschillende redenen. Zo weet je wat er leeft in je bedrijf en kan je eventueel aanpassingen doen om de uitstroom van chauffeurs te verkleinen.

 

Je kan een exit-gesprek organiseren met de werknemer die beslist heeft om het bedrijf te verlaten. Dit geeft je enerzijds de gelegenheid om alle administratieve formaliteiten af te handelen en anderzijds te vragen naar de vertrekredenen. Een face-to-face gesprek geeft je de gelegenheid om door te vragen wanneer er iets niet duidelijk is.

 

Je kan er ook voor kiezen om, al dan niet in combinatie met een gesprek, gebruik te maken van een exit-enquête. Het voordeel hier is dat de werknemer de vragenlijst invult op een zelf gekozen moment waardoor hij/zij misschien minder geremd is om te antwoorden. 

 

Heb je hierover vragen, neem dan contact op met je sectorconsulent.