Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

In het kader van de CAO's afgesloten in het Paritair Comité Vervoer, neemt het Sociaal Fonds de aanvullende vergoeding (inclusief de sociale lasten hierop) ten laste voor de werknemers uit de sector die vanaf 62 jaar in het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) stappen. 

 

 Voorwaarde hiervoor is wel dat deze werknemers een anciënniteit van minstens 10 jaar in de sector kunnen aantonen.

 

Werknemers met een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar hebben t.e.m. 30/06/2023 de mogelijkheid om vanaf 59 jaar met SWT te gaan.

Download
Formulier aanvraag vergoeding SWT
aanvraagformulier-swt.docx
Microsoft Word document 20.5 KB