Tussenkomst opleidingstijd

Het Intersectorieel Sociaal Protocolakkoord 2009-2010 stelt dat de werkgevers de opleidingstijd van de werknemers, kaderend in de verplichte nascholing van 35 uren per 5 jaar, volledig aan de werknemers zullen vergoeden. Het Sociaal Fonds komt tussen ten belope van 60% van deze kost. 

 

Deze terugbetaling wordt berekend op basis van forfaitaire uurkosten: 

Categorie Uurkost Per persoon en per dag
Ongeregelde diensten (car) €29,42 €123,56
Speciaal geregelde diensten €27,08 €113,74
Geregelde diensten (Vlaanderen) €35,37 €148,55
Geregelde diensten (Wallonië) €33,34 €140,03
Garagepersoneel €34,73 €145,87

Situatie op 01/02/2024

Bovenop de bedragen hierboven betaalt het Sociaal Fonds een forfaitair bedrag van €25 of €50, naargelang het statuut van de onderneming en het al dan niet beroep kunnen doen op subsidies voorzien door de verschillende overheden. 

 

Deze tussenkomst kan u aanvragen via de applicatie companypropass.be. 

Enkel voor de opleidingen die niet via FCBO gevolgd werden, dient de aanvraag nog op papier te gebeuren.

 

Bij deze aanvraag dienen ook de attesten van nascholing (kopie) van de FOD Mobiliteit en Vervoer toegevoegd te worden. Een kopie van de aanwezigheidslijst of een factuur met de opleidingsdatum en de namen van de deelnemers worden eveneens aanvaard.

  

Deze tussenkomst is combineerbaar met de tussenkomst KMO-P en BEV/VOV.


Download
Formulier aanvraag tussenkomst opleidingstijd
aanvraagformulier-tussenkomst-opleidings
Microsoft Word document 278.2 KB