Terugbetaling bestuurderskaart voor digitale tachograaf

Sinds 1/10/2006 komt het Sociaal Fonds tussen in de terugbetaling van de bestuurderskaarten voor de digitale tachograaf.

 

1. Terugbetaling aan de werkgever door het Fonds

Het Sociaal Fonds komt enkel tussen in de terugbetaling wanneer de kaarten aangekocht werden door de werkgever. De aankoopfactuur is dus opgesteld op naam van de onderneming. De werkgever mag de terugbetaling van de bestuurderskaart aanvragen als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • de begindatum van de geldigheidsperiode van de kaart situeert zich in de tewerkstellingsperiode bij een werkgever uit de sector 140.01
  • de chauffeur is ingeschreven bij de RSZ als werknemer in de categorie 140.01
  • de werkgever mag slechts één aanvraag tot terugbetaling per chauffeur per geldigheidsperiode (1) van de kaart indienen
  • het Sociaal Fonds heeft nog geen tussenkomst verricht voor de kaart waarvoor deze wordt aangevraagd
  • de werkgever moet een kopie van de factuur + het betalingsbewijs toevoegen aan zijn aanvraag tot terugbetaling
  • de aanvraag tot terugbetaling gebeurt door middel van het desbetreffende formulier

(1) terugbetaling uitgesloten in geval van verlies en/of diefstal

 

2. Toepassingsgebied

Het Fonds neemt de kaarten aangeschaft in België ten laste.

Het Fonds neemt eveneens de kaarten van de buitenlandse chauffeurs, tewerkgesteld door een Belgische onderneming, ten laste. De terugbetaling is echter beperkt tot het max. bedrag van een kaart aangekocht in België. 

 

3. Wanneer de aanvraag tot terugbetaling indienen?

  • de betrokken werknemer moet actief zijn/was actief in de sector op het moment van de aanvraag
  • de aanvraag bij het Sociaal Fonds moet ingediend worden binnen de 3 maanden na de aanvraag van de kaart

4. Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

  • voor de kaarten uitgereikt in België door Digitach: de terugbetaling is gelijk aan de kost; BTW niet inbegrepen, €53,72 (mogelijkheid tot recuperatie van de BTW door de onderneming)
  • voor de kaarten uitgereikt in het buitenland: de terugbetaling is beperkt tot de kost (BTW inbegrepen) van een kaart afgeleverd door Digitach, €65,00

 

 

De tussenkomst kan voortaan aangevraagd worden via het digitaal platform Companypropass.