Outplacement

Het Sociaal Fonds biedt een outplacementbegeleiding aan voor de rechthebbende werknemers van de sector, dit in het kader van het bijzonder stelsel of 45+.

 

De werknemer is rechthebbende indien hij op het ogenblik van het ontslag (uitgezonderd ontslag om dringende reden):

 • minstens 45 jaar oud is
 • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit heeft bij de werkgever
 • een opzeggingstermijn of daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding heeft van minder dan 30 weken

Voor deze outplacementbegeleiding wordt beroep gedaan op een erkende dienstverlener, namelijk Ascento

 

De kosten voor deze outplacementbegeleiding worden volledig door het Sociaal Fonds gedragen.

Aanvraagprocedure

 1. Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, controleert hij de voorwaarden voor outplacementbegeleiding.
 2. Indien aan de bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, licht de werkgever de werknemer in over het aanbod van outplacement (mondeling) op het moment van ontslag.
 3. De werkgever geeft via de informatiefiche (zie companypropass) de gegevens van de betrokken werknemer door aan het Sociaal Fonds.
 4. Het Sociaal Fonds controleert of de werkgever inderdaad aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, bevestigt het Sociaal Fonds aan de werkgever dat de betrokken werknemer in aanmerking komt voor het outplacementaanbod.
 5. De werkgever stuurt binnen de 15 dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een aangetekende brief en info naar de werknemer waarin de mogelijkheid van outplacement aangeboden wordt en met de vraag om te reageren binnen de 4 weken. 
  Het Sociaal Fonds voorziet een typebrief en info (brochure) via companypropass.
 6. De werkgever informeert het Sociaal Fonds over de keuze van de werknemer (aanvaarding of weigering).
Download
Info outplacement - Ascento
Ascento_info outplacement.pdf
Adobe Acrobat document 4.1 MB
Download
Outplacement programma
Ascento_outplacementprogramma.pdf
Adobe Acrobat document 274.1 KB
Download
Template brief
template brief outplacement.docx
Microsoft Word document 15.0 KB
Download
Informatiefiche werknemer
info fiche werknemer.docx
Microsoft Word document 994.9 KB